http://www.obnova-zdravi.cz   cz de 
logo
ODPOVĚDNA - pro léčitele
technická část -->

(aktualizace 31.1.2015)
Tato část je pro ty, kdo si mohou pomocí siderického kyvadla, či podobně, odečíst níže uvedené hodnoty Markusova grafu. Podrobněji je uveden v článku Fyzika čar. Protože jeho použití je jednoduché s okamžitým náhledem, uvádím jej znovu.

Geopatogenní zóny  www.milanhein.cz

- Markusův graf
- Sférický systém
- Pole Zero Baroqal a Pú

- produkty jiných výrobcůMarkusův graf
Markusův graf je definován takto: každý jev, preparát atd. je definován dvěma čísly. Směr nahoru znamená výši připojení k dokonalosti, směr stranou neblahý vliv, či nevhodnou energii. Většinou vystačíme s polokruhem 0 až 100. Takže stanovením dvou čísel na polokruhu a jejich přenesením do grafu zjistíme, jaká spojení testovaná věc má. Použijeme slova:
  1. Markusův graf, kolik stupňů má tento preparát nahoru?
  2. kolik stupňů má tento preparát stranou?
Slovo preparát můžeme nahradit např: tohle z toho časopisu, to, co mi ten pán vnucuje atd. Dostaneme dvojici čísel, např. 20/15. První číslo (nahoru) přes 20 ukazuje na kvalitní přírodní preparát, druhé (na stranu), je-li přes 12, na výrazný škodlivý vliv. Optimum by v tomto případě bylo 20/0, čili kvalitní přírodní preparát s nulovým negativním účinkem.

Čísla budeme značit např. M 20/12

V některých rozborech vychází Markusova čísla velmi vysoká. Odečty v biopolích patří k logaritmické řadě se základem čísla Pí = 3,14… Protože v polích preparátů a běžných přístrojů jsme na nízkých hodnotách, ponechávám čísla bez převodu na logaritmus. (jen pro náhled, desátý řád je Markus = cca 94 000) Běžná čísla by byla malá a desetinná, tudíž špatně přehledná.
Škody způsobené mobilem dosahují pole M 80 000/70 000, WiFi M 86 000/80 000 a Bluetooth M 96 000/90 000.

Sférický systém
Sférický systém je ztvarované pole kolem člověka do hustějších 12 soustředných koulí. Člověk s nimi komunikuje přes oblast mozku v části, kde je epifýza. Imunitní systém pracuje komunikačně mezi 3. a 4. sférou. Porucha v této oblasti znamená výpadek imunitního systému. Pokud má člověk v pořádku sférický systém, rezonátor vyhlazujíci tuto oblast řádově v minutách zlikviduje infekce, které se projeví právě svojí přidanou typickou sférou v této oblasti. Po zaniknutí sféry viru či bakterie infekce zmizí. To jako ukázka práce se sférickým systémem.

Pole ZERO Baroqal a Pú
Pú a ZERO Baroqal jsou rezonanční systémy bez vlastního programu, komunikující se systémem řízení sfér. Vlastní číslo Markuse mají přibližně M 100 000/0. Při rezonanci s člověkem se vzájemná rezonance může zvýšit až na M 200 000/200 000. To znamená, že přestože prvky svůj stranový vliv nemají, dokáží ve spojení s člověkem vyrezonovat a zlikvidovat i takto vysoké negativní vlivy a vrátit stranovou zátěž člověka na nulu. Jako rezonátory nejsou ničím nabity a jsou plně funkční až do jejich mechanického zničení.


PRODUKTY JINÝCH VÝROBCŮ
JL joint
JL joint měl v době, kdy měl byt aktivni, Markusovo číslo M 60/30. Nyní po létech M 0/30. Že fungoval nedobře je vidět z měření s EAV (viz. nejstarší část stránek, zapomenutý v šuplíku bude dělat škodu v dosahu 50 cm.

Tachyon
Tachyon určený na mobil má Markusovo číslo M 50/10. (měření viz. nejstarší část stránek)

Bioprotect
Bioprotect má Markusovo číslo M 30/50. Více zde ... Bez komentáře.

Zlatý bod
Zlatý bod má Markusovo číslo M 20/70. Dělá přímou škodu do vzdálenosti 1 m.

Keltská spirála
Keltská spirála prodávaná na mobil např. ta přes obchody Phoenix má M 60/0. Může dělat úspěšnou podporu na mechanických úrovních, destruktivnímu účinku rozpadlých sfér a tím rozkladnému příkazu "shora“ však nezabrání.

Orgonity, šungity
Orgonity, tvarované v pyramidách mají typické Markusovo číslo M 50/60, šungity M 70/80. Mohou být vnímány, pro člověka s rozpadlým systémem i pozitivně, negativní vliv se projeví po delší době. Ten u orgonitu spadá do oblasti štítné žlázy, u šungitu do dlouhých nervových drah. Nelze očekávat žádný ochranný efekt proti mobilu, WiFi a Bluetooth s tak nepatrným Markusovým číslem a navíc se přidá negativní vliv způsobený stranovým číslem. Problémem může být i tvar pyramidy, jejíž vlastnosti jsou rozsáhlejší, než je běžně popisováno a škodlivé účinky při trvalé zátěži pyramidou nejsou popisovány vůbec.

Bionic band
Markusovo číslo 40/50. Mohl by být pociťován energetický vliv, negativní vliv se objeví pravděpodobně na slinivce. Ochrana proti mobilu, WiFi je samozřejmě nesmysl, zaujalo mě vysvětlení, že patentovanou technologií je vtisknuta rezonance 7-8 Hz do protonů oceli. Dal bych tvůrci hvězdičku za největší hloupost roku.

Somatex
Somavedic Lumen - M60/30 (tento a všechny další ani nebudu komentovat)
Quantum - M40/50
Harmonie - M70/40
Atlantic - M60/8
(jediný by se dalo akceptovat jako energetický zdroj, jako ochrana před energosmogem samozřejmě ne)
Somatex medic
(Totální katastrofa, Markusův graf se mění až k hodnotě 80/80 s pulsací hodnot ve vzdálenosti přes 45 m. Zásadní otázkou je, jak si někdo může dovolit ovlivňovat tímto lidi v dosahu somatexu, pokud oni sami s tím nesouhlasí ?)

Posudek IGEF je nesmysl, nelze sledovat jen jeden parametr, dá se odečíst negativní vliv na ledviny, slinivku a po nějaké době i na zpočátku slabě vylepšeném srdci. (proband č.1, další jsem neodečítal, nemám čas na hlouposti). Jen tak na okraj, ten pán z kontaktu Somatexu má expoziční dobu Vf technologiemi překročenou 160 krát

Q-link srt3
M320/6 - Velmi zajímavý prvek, energetická horní hodnota je ale příliš vysoká na celodenní nošení; u výkonných sportovců je to možné tak na 6 h. Rozhodně dobrá podpora po kratší čas. Účinnost proti elektrosmogu by v době nošení mohla být vlivem zvýšené energie významná, problém by však mohl nastat při překročení té doby, po kterou se s nadbytkem energie organizmus dokáže ještě srovnat, a pak v době následující, kdy je trochu vyždímaný organizmus bez dodatkové energie. To by již mohlo být nebezpečné.

Cheops-Adam - aktualizováno
Je nutno něco napsat o pyramidách obecně. Pyramidy stahují energii ze stran, jakoby podseknou prostor pod sebou. Nedají se detekovat patogenní zóny. Energie potom rezonuje zhruba ve třetině výšky (kde se ostřily za mého mládí žiletky) a potom se vyzáří vrcholem koncentrovaný paprsek, odstřik, který se vrací k zemi a bloudí po okolí. Pyramida Cheops má 1 m vedle sebe Markusovo číslo 80/40, může být pociťována i kladně a podle proutkařů zmizí zóny. Stranový posuv má velmi negativní dopad na plíce. Odstřik, pokud se projde po člověku, pak zacvičí po nějaké době s ledvinami.
Dále s tím nebudu ztrácet čas, ale uvědomte si, že se pyramidy tisíce let nepoužívaly k léčení ani jinak, než přišel někdo a objevil to , co ani v Egyptě nevěděli.


home | koncepce | program | jak začít | odpovědna | kontakty | výzkum